Informace o zadavateli studentů do systému
Jméno a příjmení:
Emailová adresa:
Organizační složka:
Telefon:

Výběr zapisovaného kurzu a poznámky
Označení kurzů:
Velitel družstva JPO SDH - V40
Strojník JPO SDH - V40
Ostatní kurzy
Vyberte kurz:
Poznámka:

Informace o jednotlivých studentech

Do připravených polí níže přidávejte studenty pouze s jejich pravdivými údaji. Nepoužívejte ve jméně a příjmení titul, druhé jméno ani jiné doplňující informace.

# Jméno Příjmení Email OEČ \/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20